สื่อสารสุขภาพสู่สาธารณะ

หน้าแรก/งานของเรา/สื่อสารสุขภาพสู่สาธารณะ

อชิรวุธ สุพรรณเภสัช : โลกของหมอฟัน พิพิธภัณฑ์ช่องปาก และบทเรียนจากละครเวที

2018-11-30T15:50:11+07:00พฤศจิกายน 30th, 2018|Categories: |Tags: , , , |

หมอชาวบ้าน : ปรับเปลี่ยน ปรับตัว ปรับแนวคิดการรักษาด้วยแนวทาง ‘พึ่งตนเอง’

2018-11-30T10:45:56+07:00พฤศจิกายน 30th, 2018|Categories: |Tags: , , , |

รู้ทัน “ความไม่รู้” เรื่อง “โรคหัวใจ” กับ นพ.รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์

2018-11-30T09:42:49+07:00พฤศจิกายน 30th, 2018|Categories: |Tags: , , , , , , , , |

เปิดโลกความรู้เด็กออทิสติกในสังคมไทย ผ่านสายตาของ รศ.ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ

2018-11-29T17:49:36+07:00พฤศจิกายน 29th, 2018|Categories: |Tags: , , , , |