ติดต่อเรา

ที่อยู่ :
1168 ซอยพหลโยธิน 22 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
> สถานีพหลโยธิน (ออกช่องทางประตู 4)
> รถไฟฟ้า (สถานีห้าแยกลาดพร้าว)

โทร. 0-2511-5855  โทรสาร. 0-2939-2122
Email : infothainhf@thainhf.org