“ต้องมาหยิบบัตรคิวตั้งแต่ ตี 5 นะ”

นี่ไม่ใช่ข้อบังคับ แต่คือคำกำชับ ที่คนมาใช้บริการโรงพยาบาลรัฐ หรือแม้แต่พนักงานบริษัทผู้ใช้สิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลเอกชนรู้กัน  หลายคนคงเคยมีประสบการณ์รอหมอร่วมครึ่งวัน รอต่อคิวผู้คนเกินครึ่งร้อย เพียงเพื่อจะได้พบหมอเพียง 5 นาทีมาแล้ว และรู้ดีว่าหากมาโรงพยาบาลสายเพียงนิดชีวิตอาจเปลี่ยนได้

ถ้าไม่นับวิธีแก้ปัญหาด้วยการทำตัวให้รวย เราจะมีสิทธิ์หวังในคุณภาพชีวิตดีขึ้น เข้าถึงบริการทางการแพทย์ทั่วถึงและรวดเร็วขึ้นได้หรือไม่ ผศ.นพ.บวรศม ลีระพันธ์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้กำลังผลักดันการปฏิรูประบบสุขภาพด้วยการคิดเชิงระบบ (systems thinking) และเป็นที่ปรึกษาคณะทำงานวิชาการพัฒนาระบบสุขภาพและกำลังคนด้านสุขภาพของประเทศในระยะ 20 ปี บอกว่ายังพอมีหวัง

อ่านต่อ