การรักษาพยาบาล

Home//Tag: การรักษาพยาบาล

ทางพ้นทุกข์จากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ภัยร้ายเบอร์ 1 ของคนไทย – นพ.สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์

2018-11-30T17:19:19+07:00November 30th, 2018|Tags: , , , , |

อย่าคิดว่าแน่ เลยไม่แคร์เบาหวาน – ศ.เกียรติคุณ พญ.วรรณี นิธิยานันท์

2018-11-30T16:54:36+07:00November 30th, 2018|Tags: , , , , , , |