ทุกเทคโนโลยีย่อมมีข้อดีและข้อเสีย คำถามคือ มีอะไรซ่อนอยู่ภายใต้นวัตกรรมการ ‘สแกนโรค’ ที่เหมือนจะเป็นคำตอบในการหยุดยั้งโรคร้ายต่างๆ และเนื่องจากเทคโนโลยีเหล่านี้มีต้นทุนสูง เราควรจะใช้มันอย่างไรให้เกิดประโยชน์และความคุ้มค่าสูงสุดทั้งต่อตัวเราเอง และในภาพรวมของระบบการดูแลสุขภาพของคนทั้งประเทศ

ซีทีแสกน และ เพทซีทีสแกน ยิ่งตรวจยิ่งดี ยิ่งมียิ่งคุ้ม จริงหรือไม่

อ่านต่อ