เป็นเวลากว่าสิบปี คนไทยถูกปลูกฝังให้หวาดกลัว ‘สารเร่งเนื้อแดง’ ผ่านการรณรงค์ของหน่วยงานด้านสาธารณสุขและสื่อต่างๆ อย่างเรียกได้ว่าประสบความสำเร็จ จนหลายคนเชื่ออย่างฝังใจว่าสารเร่งเนื้อแดงคือสิ่งแปลกปลอมต้องห้าม ที่ไม่ควรมีในเนื้อสัตว์ที่เราบริโภคแม้แต่น้อย เพราะมีอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพ จะเลือกซื้อเนื้อหมูก็ต้องระวังอย่าให้มีสีแดงคล้ำ หรือมีเนื้อมากไขมันน้อยจนเกินไป

ภาพการเป็นสิ่งต้องห้ามของสารเร่งเนื้อแดงถูกตอกย้ำด้วยกฎหมายและมาตรการควบคุมการใช้สารเหล่านี้ในฐานะสารเคมีอันตราย  ….

แต่มาตรการอันเข้มงวดนี้กำลังเผชิญความท้าทาย ตั้งแต่เมื่อปี 2560 ที่ผ่านมา สหรัฐอเมริกาได้เริ่มการเจรจาขอเปิดตลาดเนื้อหมูและเครื่องในหมูของไทย โดยเปิดให้สามารถนำเข้าจากสหรัฐฯ ได้  สมาคมผู้เลี้ยงสุกรลุกขึ้นมาคัดค้านเรื่องนี้อย่างแข็งขันโดยหยิบยกประเด็นสำคัญที่โดนใจผู้บริโภคอย่างความปลอดภัยทางอาหาร ด้วยเหตุที่สหรัฐฯ อนุญาตให้มีสารเร่งเนื้อแดงตกค้างในเนื้อหมูที่ใช้บริโภคได้

ความกังวลจึงเริ่มก่อตัว…..

อ่านต่อ