หมอชาวบ้าน…. องค์กรเล็กๆ แห่งนี้เปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างไร โดยยังไม่เปลี่ยนแปลง ‘ตัวตน’ ที่ตั้งเอาไว้ว่า เปลี่ยนชาวบ้านให้เป็นหมอ เปลี่ยนหมอให้เป็นชาวบ้าน ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพแบบผิดๆ กระจายเป็นไฟลามทุ่งพอๆ กับไวรัสไข้หวัดใหญ่ และตัวเลือกความรู้สุขภาพมากมายบนโลกออนไลน์

เพื่อหาคำตอบของคำถามที่ว่า เราพูดคุยกับ ผศเนตรนภา ขุมทอง เลขาธิการมูลนิธิหมอชาวบ้าน ถึงการเปลี่ยนแปลง และเป้าหมายของ หมอชาวบ้าน ที่จะเป็นไปในอนาคตอันใกล้

ในฐานะวัคซีนป้องกันตัวเอง ที่ใครๆ ก็ฉีดสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองได้

อ่านต่อ