“แค่เพียงเพราะว่าเราทำการรักษาได้ ไม่ได้หมายความว่าเราควรทำเสมอไป”

เรามักจะคุ้นชินกับวาทกรรมที่ว่า “ยิ่งมากยิ่งดี” อย่างไรก็ตาม ในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพและการแพทย์ คำว่า “มาก” อาจจะไม่ได้ดีเสมอไป

แนวคิดของ Choosing Wisely ท้าทายมายาคติในทางการแพทย์ที่ว่า “ยิ่งได้รับการรักษามากเท่าไหร่ยิ่งดี” ในหลายกรณี หากคนไข้ได้รับการรักษามากเกินความจำเป็น หรือเลือกรับการรักษาเฉพาะที่ได้ผลรวดเร็ว เช่น การผ่าตัด โดยที่ทั้งแพทย์และผู้ป่วยไม่ได้ปรึกษาถึงผลลัพธ์และระดับความจำเป็นให้ดีก่อน นอกจากจะเพิ่มต้นทุนในการรักษาแต่ละครั้งแล้ว ยังมีโอกาสเกิดผลข้างเคียงตามมาจากการรักษาที่อาจ “ไม่จำเป็น” อีกด้วย

อ่านต่อ