จัดการปัจจัยเสี่ยง

หน้าแรก//Tag: จัดการปัจจัยเสี่ยง

ข้อเสนอต่อคณะกรรมาธิการสังคม เด็ก เยาวชนฯ เพื่อพิทักษ์สิทธิเด็กจากกลยุทธ์ทางการตลาดอาหาร

2020-11-13T22:57:45+07:00มิถุนายน 10th, 2020|Tags: , , , , , , , , , |

สมาพันธ์เครือข่าย NCD ประเทศไทย ยื่นหนังสือต่อประธานคณะกรรมาธิการ สังคม เด็ก เยาวชนฯ

2020-11-29T15:49:37+07:00มิถุนายน 10th, 2020|Tags: , , , , , , , , , |

พลวัตของข้อโต้แย้งและหลักฐานทางวิชาการของการศึกษาอาหารที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ

2020-12-19T17:42:07+07:00มิถุนายน 8th, 2020|Tags: , , , , , , , , |

การประเมินผลลัพธ์ของภาษีเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลและมาตรการภาษีเกลือและโซเดียมในประเทศไทย

2020-12-19T17:40:46+07:00มิถุนายน 8th, 2020|Tags: , , , , , , , , , |

นโยบายส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคและโภชนาการที่ดีของเด็กในโรงเรียน

2020-12-19T17:39:29+07:00มิถุนายน 8th, 2020|Tags: , , , , , , , , , |