ร่างกายมนุษย์ต้องการโซเดียมประมาณวันละ 1,500 มิลลิกรัม/วัน หรือ ¾ ช้อนชา เพื่อใช้สำหรับการรักษาสมดุลของเหลวในร่างกาย  แต่ !! คนไทยบริโภคเกลือและโซเดียมมากเกินความต้องการของร่างกาย 2-3 เท่าตัว เฉลี่ยที่ 4,351.7 มก./วัน  นั่นหมายถึง โอกาสเสี่ยงที่จะก่อให้เกิด “โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)” เข้าใกล้ตัวคุณ

เกลือและโซเดียวอยู่รอบตัวเรา จะดีกว่าหรือไม่ ถ้า “ปฏิวัติ” โลกร่วมสมัยนี้ ด้วยการผลักดันมาตรการทางภาษีและกฎหมายสำหรับอาหาร

ให้อาหารที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพมีราคาแพงขึ้น ให้อาหารที่มีคุณภาพเป็นอาหารราคาถูก”  เพื่อทางเลือกการบริโภคที่มีคุณภาพและเท่าเทียม

ซีรีย์ “โลกในหนึ่งช้อนเกลือ”

อ่านต่อ