โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ เอ็นซีดี (Non-Communicable Diseases; NCDs) เป็นโรคที่ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคโดยตรง แต่เกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราเอง ที่ทำให้โรคค่อยๆ สะสมก่อตัว และมักมีอาการเรื้อรังจนเป็นอันตรายถึงชีวิต

คุณอาจไม่คุ้นหูกับชื่อเอ็นซีดี แต่คงร้องอ๋อ เมื่อกล่าวถึงโรคหัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง อัมพฤกษ์อัมพาต มะเร็ง ตับแข็ง สมองเสื่อม และโรคไตเรื้อรัง เป็นต้น

….. ทุกวันนี้ คนไทยเสียชีวิตจากโรคกลุ่มเอ็นซีดีกว่าปีละ 5 แสนคน หรือคิดเป็นร้อยละ 71 ของการเสียชีวิตทั้งหมด เท่ากับว่าทุกๆ 6 นาที จะมีคนไทยเสียชีวิตจากเอ็นซีดี 4 คนเลยทีเดียว

คุณเองก็อาจเป็นหนึ่งในนั้นเข้าสักวัน จากพฤติกรรมที่คุ้นเคยอย่างไม่รู้ตัว

อ่านต่อ