ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผมนัดพบกับ ‘หมอปอม’ หรือ ผศ.ดร.ทพ.อชิรวุธ สุพรรณเภสัช อาจารย์ประจำภาควิชาวินิจฉัยช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้คลุกคลีอยู่ในแวดวงทันตกรรมมายี่สิบกว่าปี ตั้งแต่สมัยเป็นนักศึกษา เรื่อยมาจนเป็นอาจารย์ และล่าสุดเขาตั้งปณิธาณว่าจะสร้าง ‘พิพิธภัณฑ์ช่องปากเพื่อการเรียนรู้’ ให้สำเร็จก่อนวัยเกษียณ

อ่านต่อ