…ชีวิตของเด็กแต่ละคนที่ไม่มีใครเกิดมาเหมือนกัน บางคนอาจเกิดมาพร้อมกับความแตกต่างทางพัฒนาการจากเด็กวัยเดียวกัน แต่นั่นไม่ได้หมายความว่า เด็กเหล่านั้นจะเดินไปไม่ถึงปลายทางแห่งความฝันของตนเอง เพราะหากพวกเขามีพ่อแม่และครอบครัวคอยจับมือกันเดินไปด้วยความรักและความเข้าใจ ไม่ว่าหลุมบ่อจะมีมากมายแค่ไหน พวกเขาก็สามารถเดินไปอย่างช้าๆ จนถึงปลายทางแห่งความสำเร็จอย่างมีความสุขได้ไม่ต่างกัน  

“ก้าวข้ามด้วยความรักและความเข้าใจ”

อ่านต่อ