หากการเดินทางข้ามเวลาเกิดขึ้นจริง ทริปไทม์แมชชีนที่ขนผู้คนจากยี่สิบกว่าปีก่อนมายุคนี้คงทำให้พวกเขาเกิดอาการคัลเจอร์ช็อกกันไม่มากก็น้อย

ไม่นับเรื่องวัฒนธรรมหรือเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดด อีกหนึ่งสิ่งที่คนจากยุคนั้นมาเห็นแล้วตกใจอาจเป็นเรื่องของความเข้าใจเรื่องเชื้อ HIV และโรค AIDS ที่เปลี่ยนจากการมองว่าเป็นโรคร้าย เป็นแล้วต้องร่างกายซูบผอมหนังหุ้มกระดูกเหมือนภาพที่เราเห็นในโทรทัศน์ก่อนจะเสียชีวิต และความเข้าใจผิดว่าเป็นโรคติดต่อกันได้ผ่านการใช้ช้อนร่วมกัน มาเป็นการพูดถึงเชื้อและโรคในแง่ดี วิทยาการทางการแพทย์ที่ก้าวหน้าสร้างความหวังให้ผู้ติดเชื้อ และความเข้าใจของสังคมในแง่มุมที่ดีขึ้น

ใครจะคาดคิดว่าวันหนึ่ง เราจะเห็นเรื่องราวของผู้ติดเชื้อที่ถูกทำให้เป็น ‘คนธรรมดา’ ในซีรีส์ทางโทรทัศน์

อ่านต่อ