หลายประเทศเชื่อว่า มาตรการทางภาษีและราคา ทำให้เกิดการปรับพฤติกรรมการบริโภค ผู้บริโภคจะหันไปนิยมอาหารสุขภาพที่ราคาถูกกว่า

นั่นก็เป็นสิ่งกระตุ้นให้ผู้ผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร ปรับเปลี่ยนสูตรเพื่อลดภาษี แน่นอนว่าในระยะยาว ปัญหา NCDs ย่อมลดลงได้

ในประเทศไทย มีมาตรการภาษีน้ำตาลที่สร้างความตื่นตัวในสังคมได้ระดับหนึ่งแล้ว หากจะพัฒนามาตรการภาษีเกลือและโซเดียม ก็เชื่อว่า… จะด้ผลดีไม่แพ้กัน

ด้วยความร่วมมือของภาคอุตสาหกรรมอาหาร กอปรกับประชาชนปรับพฤติกรรมการประกอบอาหาร และการยึดติดที่รสชาติอาหาร

ประเทศไทยจะสามารถลดผู้ป่วยและลดค่าใช้จ่ายทางสาธารณสุขได้อย่างแน่นอน

ซีรีย์ “โลกในหนึ่งช้อนเกลือ”

อ่านต่อ