สมองวัยรุ่นกับความเสี่ยงจากการพนัน

แม้ไม่ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เสี่ยง แต่สมองของวัยรุ่นมีธรรมชาติที่ “ชอบเข้าไปหาความเสี่ยง” เป็นทุนเดิมแล้วโดยเฉพาะเมื่อเห็นว่าความเสี่ยงนั้นอาจทำให้ได้ “รางวัล” ความโน้มเอียงนี้ไม่ได้หมายความว่าวัยรุ่นนิสัยไม่ดี แต่เป็นธรรมชาติของช่วงพัฒนาการแห่งวัย