ความต้องการใช้ข้อมูลเพื่อบริการสุขภาพกลุ่มเสี่ยงผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง

2020-12-24T22:17:36+07:00พฤศจิกายน 17th, 2020|Tags: , , , , , , |

ความต้องการใช้ข้อมูลของทีมหมอครอบครัว เพื่อบริการผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง จ.กำแพงเพชร

2020-12-24T22:17:29+07:00พฤศจิกายน 17th, 2020|Tags: , , , , , , , , |

ทางพ้นทุกข์จากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ภัยร้ายเบอร์ 1 ของคนไทย – นพ.สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์

2020-09-12T15:12:43+07:00พฤศจิกายน 30th, 2018|Tags: , , , , , , |

อย่าคิดว่าแน่ เลยไม่แคร์เบาหวาน – ศ.เกียรติคุณ พญ.วรรณี นิธิยานันท์

2020-09-12T15:12:00+07:00พฤศจิกายน 30th, 2018|Tags: , , , , , , , |