งานวิจัยผู้สูงอายุ

หน้าแรก//Tag: งานวิจัยผู้สูงอายุ

บทสรุปผู้บริหาร โครงการรูปแบบการจ้างงานผู้สูงอายุในภาคเอกชนของไทย

2020-11-16T00:33:02+07:00พฤศจิกายน 14th, 2020|Tags: , , , , , , , |

โครงการรูปแบบการจ้างงานผู้สูงอายุในภาคเอกชนของไทย: ความยืดหยุ่น ผลิตภาพ และการคุ้มครอง

2020-11-16T00:32:29+07:00พฤศจิกายน 14th, 2020|Tags: , , , , , , |

คู่มือการใช้เครื่องมือประเมินความมีชีวิตชีวาของผู้สูงอายุ

2020-11-16T00:31:13+07:00พฤศจิกายน 13th, 2020|Tags: , , , , , |

บทสรุปผู้บริหาร การทบทวนและวิเคราะห์นโยบายรัฐด้านการจัดการที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุในประเทศไทย

2020-11-15T22:18:02+07:00สิงหาคม 22nd, 2020|Tags: , , , , , |

การทบทวนและวิเคราะห์นโยบายรัฐด้านการจัดการที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุในประเทศไทย

2020-11-15T22:19:15+07:00สิงหาคม 22nd, 2020|Tags: , , , , , |

บทสรุปผู้บริหาร รูปแบบการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุไทยในเขตเมืองฯ

2020-11-15T22:13:35+07:00สิงหาคม 22nd, 2020|Tags: , , , , , , |