งานวิจัยผู้สูงอายุ

หน้าแรก//Tag: งานวิจัยผู้สูงอายุ

การทบทวนและวิเคราะห์นโยบายรัฐด้านการจัดการที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุในประเทศไทย

2020-12-20T23:45:15+07:00สิงหาคม 22nd, 2020|Tags: , , , , , |

บทสรุปผู้บริหาร รูปแบบการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุไทยในเขตเมืองฯ

2020-12-25T00:02:50+07:00สิงหาคม 22nd, 2020|Tags: , , , , , , |

รูปแบบการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุไทยในเขตเมือง เพื่อสนับสนุนการมีที่อยู่อาศัยและการดูแลที่เหมาะสม

2020-12-20T23:46:25+07:00สิงหาคม 22nd, 2020|Tags: , , , , , , |

บทสรุปผู้บริหาร โครงการวิจัยย่อยที่ 2 การเข้าถึงสินเชื่อ Reverse Mortgage ของผู้สูงอายุไทย

2020-11-15T17:39:29+07:00สิงหาคม 17th, 2020|Tags: , , , , , |

โครงการวิจัยย่อยที่ 2 : การเข้าถึงสินเชื่อ Reverse Mortgage ของผู้สูงอายุไทย

2020-12-21T00:07:52+07:00สิงหาคม 17th, 2020|Tags: , , , , , |

บทสรุปผู้บริหาร โครงการวิจัยย่อยที่ 1 การจัดการทรัพย์สินทางเลือกสำหรับผู้สูงอายุไทย

2020-11-15T17:39:13+07:00สิงหาคม 17th, 2020|Tags: , , , , |