ปอกเปลือกมายาคติในเว็บพนันออนไลน์

เว็บไซต์พนันออนไลน์จะใช้กลวิธีทุกด้านสร้างมายาคติ เพื่อหลอกล่อให้ผู้เล่นวนเวียนอยู่ภายในเว็บผ่านเครื่องมือต่างๆ อาทิ รูป สี ตัวหนังสือ สัญลักษณ์ หรือการโปรโมชั่น ไม่ว่าจะกดคลิกที่ใด สุดท้ายจะวนกลับมาสู่การเชิญชวนให้เปิดบัญชี เล่นพนันกับเว็บนั้น ๆ เหมือนเขาวงกตที่มีทางเข้า แต่ไม่มีทางออก