แชร์ไปยัง
Facebook

ส่งไปยัง
Email

ดาวน์โหลดไฟล์

เมื่อเจ็บป่วยจากฟันหรือช่องปาก คุณคิดว่ามีอะไรที่คุณต้องเสียไปบ้าง เรากำลังชวนคุณมาทำความเข้าใจผลกระทบของสุขภาพช่องปากในมิติเศรษฐกิจและสังคม โดยสรุปแผนภาพต้นทุนความเจ็บป่วยจากฟันที่แต่ละคนต้องจ่าย ดังนี้
– ต้นทุนทางตรง ได้แก่ มีทั้งต้นทุนบริการทันตกรรม ซึ่งแตกต่างกันไปตามสิทธิการรักษาหรือเอกชน และต้นทุนที่ไม่ใช่บริการทันตกรรม เช่น ค่าเดินทางของผู้ป่วยหรือผู้ปกครอง โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทที่ต้องนั่งรถเข้ามาใช้บริการในเมือง
– ต้นทุนทางอ้อม คือต้นทุนผลผลิตที่ต้องเสียไป เช่น การขาดเรียน การขาดงาน หรือบางรายต้องสูญเสียรายได้จากการขาดงานเพื่อไปรับการรักษา
– ต้นทุนที่จับต้องไม่ได้ คือความรู้สึกเจ็บปวด ความกังวล และความรู้สึกไม่สบายจากการปวดฟัน จนไม่สามารถดำเนินกิจวัตรประจำวันได้อย่างมีประสิทธฺภาพ

จากภาพต้นทุนที่ทุกคนต้องจ่ายเพื่อรับการรักษาจากอาการเจ็บป่วย ส่งผลกระทบต่อตนเอง เมื่อรวมกันหลาย ๆ คน ก็จะส่งผลกระทบต่อสังคมและระบบเศรษฐกิจของประเทศ แน่นอนว่า หากเทียบกับการดูแลสุขภาพช่องปากตนเองอย่างสม่ำเสมอทุกวัน ด้วยแปรงสีฟันที่มีมาตรฐาน ยาสีฟันที่ผสมฟลูออไรด์ วิธีแปรงฟันที่ทันตแพทย์แนะนำ เพื่อรักษาสุขภาพฟันให้แข็งแรง ถือเป็นต้นทุนที่คุ้มค่ากว่าการนำเงินที่ได้มาใช้ไปกับการรักษาที่มีราคาแพง