โควิด-19 ทำให้อะไรๆ หลายอย่างเปลี่ยนแปลงไป รวมถึงพฤติกรรมการบริโภคของคนไทย

ข้อมูลจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พบว่า อาหารสำเร็จรูป อาหารทะเลกระป๋อง ผลไม้กระป๋อง และซอสปรุงรส เติบโตได้ดีในช่วงการล็อคดาวน์ (lockdown) ตามนโยบายของรัฐบาล  และมีแนวโน้มเติมโตอย่างต่อเนื่อง

เหตุผลหลักๆ คงอยู่ที่ความต้องการ “อาหารกระป๋อง” ที่สามารถเก็บไว้ได้นานในยามวิกฤติ และกระบวนการถนอมอาหารก็สามารถคงรสชาติและสารอาหารไว้ได้ไม่แพ้อาหารสดหรืออาหารแช่แข็ง

แต่ !! ในอาหารกระป๋องเป็นอาหารที่ “มีโซเดียมสูงและมีรสเค็มจัด” ซึ่งผู้บริโภคควรตระหนักและระมัดระวังในการรับประทาน ให้พอเหมาะพอดีกับที่จะไม่ส่งผลอันตรายต่อร่างกาย (ควรบริโภคไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัม/วัน หรือประมาณเกลือ 1 ช้อนชา)

แน่นอนว่า… หากแนวโน้มการบริโภคอาหารกระป๋องยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  นั่นหมายถึง ผู้บริโภคมีโอกาสเสี่ยงพบปัญหาสุขภาพ โดยเฉพาะโรคติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ที่มาจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารโซเดียมสูงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ซีรีย์ “โลกในหนึ่งช้อนเกลือ”

อ่านต่อ