รายงานการจัดเวทีเสวนาวิชาการ “สังคมสูงอายุ : ความพร้อมที่ต้องตั้งรับ และความท้าทายที่ไทยต้องเผชิญ”

2020-12-24T16:52:31+07:00พฤศจิกายน 20th, 2020|Categories: , |Tags: , , , , , , |

บทสรุปผู้บริหาร โครงการรูปแบบการจ้างงานผู้สูงอายุในภาคเอกชนของไทย

2020-11-16T00:33:02+07:00พฤศจิกายน 14th, 2020|Categories: , |Tags: , , , , , , , |

โครงการรูปแบบการจ้างงานผู้สูงอายุในภาคเอกชนของไทย: ความยืดหยุ่น ผลิตภาพ และการคุ้มครอง

2020-12-20T23:37:49+07:00พฤศจิกายน 14th, 2020|Categories: , |Tags: , , , , , , |

คู่มือการใช้เครื่องมือประเมินความมีชีวิตชีวาของผู้สูงอายุ

2020-11-16T00:31:13+07:00พฤศจิกายน 13th, 2020|Categories: , |Tags: , , , , , |

เครื่องมือประเมินความมีชีวิตชีวาของผู้สูงอายุ

2020-11-16T00:31:26+07:00พฤศจิกายน 13th, 2020|Categories: , |Tags: , , , , , |

โครงการพัฒนาเครื่องมือประเมินภาวะ Active ageing สำหรับผู้สูงอายุไทย

2020-12-20T23:38:34+07:00พฤศจิกายน 13th, 2020|Categories: , |Tags: , , , , , |