แผนงานมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาระบบและกลไกด้านสุขภาพ และด้านสังคมในการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน และครอบครัว โดยที่ผ่านมา มีการดำเนินการจัดการความรู้เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย ในการลดผลกระทบปัจจัยเสี่ยง ประกอบไปด้วย  การลดผลกระทบจากการพนัน   การส่งเสริมความร่วมมือเพื่อความปลอดภัยทางถนนในกลุ่มเด็กและเยาวชน  การป้องกันและลดผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนจากการใช้สื่่อออนไลน์

การพนันออนไลน์ในอีสปอร์ต

2018-11-16T21:49:48+07:00พฤศจิกายน 11th, 2018|Categories: |Tags: , , , , , |

แนวทางปิดและกั้นการเข้าถึงการพนันผ่านช่องทางออนไลน์และสื่อสมัยใหม่

2018-11-09T08:58:25+07:00พฤศจิกายน 8th, 2018|Categories: |Tags: , , , |