สื่อสารสุขภาพ

อชิรวุธ สุพรรณเภสัช : โลกของหมอฟัน พิพิธภัณฑ์ช่องปาก และบทเรียนจากละครเวที

2020-09-12T15:10:58+07:00พฤศจิกายน 30th, 2018|Categories: , |Tags: , , , |

หมอชาวบ้าน : ปรับเปลี่ยน ปรับตัว ปรับแนวคิดการรักษาด้วยแนวทาง ‘พึ่งตนเอง’

2020-09-12T15:10:50+07:00พฤศจิกายน 30th, 2018|Categories: , |Tags: , , , |

รู้ทัน “ความไม่รู้” เรื่อง “โรคหัวใจ” กับ นพ.รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์

2020-09-12T15:10:23+07:00พฤศจิกายน 30th, 2018|Categories: , |Tags: , , , , , , , , , |

เปิดโลกความรู้เด็กออทิสติกในสังคมไทย ผ่านสายตาของ รศ.ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ

2020-09-12T15:09:27+07:00พฤศจิกายน 29th, 2018|Categories: , |Tags: , , , , |