สุขภาพบูรณาการ

หน้าแรก/งานของเรา/สุขภาพบูรณาการ

บทสรุปผู้บริหาร โครงการรูปแบบการจ้างงานผู้สูงอายุในภาคเอกชนของไทย

2020-11-16T00:33:02+07:00พฤศจิกายน 14th, 2020|Categories: , |Tags: , , , , , , , |

โครงการรูปแบบการจ้างงานผู้สูงอายุในภาคเอกชนของไทย: ความยืดหยุ่น ผลิตภาพ และการคุ้มครอง

2020-11-16T00:32:29+07:00พฤศจิกายน 14th, 2020|Categories: , |Tags: , , , , , , |

คู่มือการใช้เครื่องมือประเมินความมีชีวิตชีวาของผู้สูงอายุ

2020-11-16T00:31:13+07:00พฤศจิกายน 13th, 2020|Categories: , |Tags: , , , , , |

เครื่องมือประเมินความมีชีวิตชีวาของผู้สูงอายุ

2020-11-16T00:31:26+07:00พฤศจิกายน 13th, 2020|Categories: , |Tags: , , , , , |

โครงการพัฒนาเครื่องมือประเมินภาวะ Active ageing สำหรับผู้สูงอายุไทย

2020-11-16T00:31:05+07:00พฤศจิกายน 13th, 2020|Categories: , |Tags: , , , , , |

บทสรุปผู้บริหาร การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของผู้สูงอายุและข้อเสนอเพื่อการเสริมสร้างภาวะพฤฒิพลังของผู้สูงอายุไทย

2020-11-16T00:21:02+07:00ตุลาคม 24th, 2020|Categories: , |Tags: , , , , , |