เด็กและเยาวชนในวังวนพนันออนไลน์

ปัจจุบันการเล่นพนันผ่านช่องทางออนไลน์ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในประเทศไทยการพนันผ่านช่องทางออนไลน์เป็นเรื่องที่ผิดกฎหมาย แต่ก็มีการลักลอบเล่นกันอย่างมากดังปรากฏในสื่อมวลชน อย่างต่อเนื่อง  โดยเฉพาะการพนันฟุตบอลออนไลน์ และคาสิโนออนไลน์ และมีแนวโนขยายตัวอย่างมากในสังคมไทย