โรคไม่ติดต่อ

หน้าแรก/งานของเรา/โรคไม่ติดต่อ

พลวัตของข้อโต้แย้งและหลักฐานทางวิชาการของการศึกษาอาหารที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ

2020-11-14T14:27:54+07:00กรกฎาคม 20th, 2020|Categories: , |Tags: , , , , , , , |

แนวคิดของการจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มที่มีน้ำตาล

2020-11-14T14:26:35+07:00กรกฎาคม 20th, 2020|Categories: , |Tags: , , , , , , , , |

แนวคิดของการจัดเก็บภาษีตามปริมาณโซเดียม

2020-11-14T13:21:40+07:00กรกฎาคม 19th, 2020|Categories: , |Tags: , , , , , , , , |

ภาษีเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลและมาตรการภาษีเกลือและโซเดียม

2020-11-14T13:21:54+07:00กรกฎาคม 19th, 2020|Categories: , |Tags: , , , , , , , , |

นโยบายส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคและโภชนาการที่ดีของเด็กในโรงเรียน

2020-11-14T11:12:23+07:00กรกฎาคม 10th, 2020|Categories: , |Tags: , , , , , , , , , |

ตลาดอาหารและแนวทางการควบคุมผลิตภัณฑ์อาหารที่เสี่ยงต่อสุขภาพ

2020-11-14T11:12:04+07:00กรกฎาคม 10th, 2020|Categories: , |Tags: , , , , , , , , |