ระบบสารสนเทศบริการปฐมภูมิ (Diabetes&Hypertension)

Home/Our Works/Non-Communicable Diseases (NCDs)/ระบบสารสนเทศบริการปฐมภูมิ (Diabetes&Hypertension)

รายงานฉบับสมบูรณ์ ชุดโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบการบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

2020-12-24T22:16:44+07:00November 20th, 2020|Categories: , |Tags: , , , , , , |

ระบบข้อมูลและระบบส่งต่อข้อมูล (E-referral) 2

2020-11-12T22:40:13+07:00June 14th, 2020|Categories: , |Tags: , , , , , |

ระบบข้อมูลและระบบส่งต่อข้อมูล (E-referral) 1

2020-11-12T10:48:34+07:00June 14th, 2020|Categories: , |Tags: , , , , , |