สื่อสารสุขภาพ

Home/Our Works/สุขภาพบูรณาการ/สื่อสารสุขภาพ

“เศร้าแล้วเปลี่ยน” ยากันซึม : คู่มือการดูแลผู้สูงอายุสูตรคลายซึมเศร้า

2018-11-30T17:05:31+07:00November 30th, 2018|Categories: , |Tags: , , , |

ยิ่งตรวจยิ่งดี ยิ่งมียิ่งคุ้ม? เหรียญสองด้านของเทคโนโลยีสแกนโรค

2018-11-30T16:39:09+07:00November 30th, 2018|Categories: , |Tags: , , , |

“ล้มคนเดียว เจ็บทั้งบ้าน” ยากันล้ม : คู่มือป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ

2018-11-30T16:18:23+07:00November 30th, 2018|Categories: , |Tags: , , , |

จำไว้ จะได้ไม่ลืมกัน : ‘ยากันลืม’ คู่มือเตือนความจำสำหรับทุกคน

2018-11-30T16:09:52+07:00November 30th, 2018|Categories: , |Tags: , , , |

อชิรวุธ สุพรรณเภสัช : โลกของหมอฟัน พิพิธภัณฑ์ช่องปาก และบทเรียนจากละครเวที

2018-11-30T15:50:50+07:00November 30th, 2018|Categories: , |Tags: , , , |