สื่อสารสุขภาพ

Home/Our Works/สุขภาพบูรณาการ/สื่อสารสุขภาพ

หมอชาวบ้าน : ปรับเปลี่ยน ปรับตัว ปรับแนวคิดการรักษาด้วยแนวทาง ‘พึ่งตนเอง’

2018-11-30T10:45:12+07:00November 30th, 2018|Categories: , |Tags: , , , |

5 คำถามเพื่อ Choosing Wisely เมื่อคำว่า “มาก” ไม่ใช่คำตอบสำหรับสุขภาพเสมอไป

2018-11-30T08:27:01+07:00November 29th, 2018|Categories: , |Tags: , , , |